2017-2018 öğretim yılında Dipkarpaz Rum ilkokulu ve ortaokulunda okutulması öngörülen ders kitaplarını engellediğimize dair Rum Eğitim Bakanının açıklamasını esefle karşılıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir kez daha yalana başvurarak, makamlarımızı karalamaya çalışmaktadır.

Bilindiği üzere, her yıl, yeni ders yılı öncesinde mutat bir uygulama olarak, Rum okullarında okutulacak kitaplar Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla Bakanlığımıza iletilerek, ilgili makamlarımızca incelenmektedir. Bahsekonu öğretim yılı için, 107 adet Rumca ilkokul kitabı, 149 adet Rumca ortaokul/lise kitabı, 23 adet İngilizce, 3 adet Fransızca kitap Birleşmiş Milletler aracılığıyla Bakanlığımıza ulaştırılmış, yapılan incelemede bu kitaplardan sadece 3 adet İlkokulu kitabı ile 5 adet ortaokul ve lise kitabı içerikleri açısından sakıncalı bulunmuştur. Barış ve hoşgörü içerisinde yaşama düşüncesine aykırı, düşmanlık duygularını körükleyici içerikte olduğu saptanan bu kitapların yeniden gözden geçirilerek olumsuz ifadelerin halkların birbirlerine saygı duyma olgusu yaratacak ifadelerle değiştirilmesi talebiyle BM Barış Gücü aracılığıyla GKRY’ne iletilmiştir.

Bugün ise sözkonusu kitaplar Birleşmiş Milletler tarafından Dipkarpaz’a götürülerek Rum ilkokul ve ortaokullarına sorunsuz bir şekilde teslim edilmiştir.

Halböyle iken, Rum Eğitim Bakanının kendi halkının çocuklarının eğitim konusunu dahi istismar ederek, bu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur oldukları gibi bir izlenim yaratmaya çalışarak siyasi kazanım elde etmeye çalışması yüz kızartıcıdır.

Öte yandan, GKRY’de yaşayan Kıbrıslı Türk öğrencilerimiz için bir Türk okulu açılması hedefiyle yıllardır yapmış olduğumuz girişim ve taleplerimizin Rum Eğitim Bakanlığının retçi tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını da bu vesileyle hatırlatmak isteriz.