Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Enosis kararı ile berhava ettiği müzakere masasına atmakta olduğu tek taraflı adımlarla telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar vermeye devam etmektedir. GKRY’nin Doğu Akdeniz’de gayrı yasal olarak yürütmekte olduğu hidrokarbon faaliyetleri kapsamında bugüne kadar atmış olduğu Kıbrıs Türk halkının haklarını inkar eden tek yanlı adımlara yenilerini eklemeye çalışması, bunun son örneğini oluşturmaktadır. Sözde münhasır ekonomik bölgesindeki üç parsel için açılan ihaleye katılan yabancı şirketlerle yapmış olduğu müzakereleri sonuçlandıran Rum liderliğinin bugün ve yarın sözkonusu şirketlerle sözleşme imzalayacak olması kendinde gördüğü tüm hakların Ada’nın eşit sahibi Kıbrıslı Türklerde de olduğunu kabullenemeyen tutumunu terk etmediğinin açık bir göstergesidir.

İyi niyetten yoksun bu adım, Kıbrıs Adası’nın iki eşit ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının Ada’nın deniz yetki alanlarında ve doğal kaynaklarında eşit ve meşru hakları bulunduğu, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ve işletilmesine ilişkin tüm kararların alınmasında Rum liderliği kadar söz sahibi olduğu gerçeğine tezat teşkil etmektedir. Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak attığı bu ve benzeri tüm adımlar kabul edilemezdir.

Kıbrıs Türk tarafı, Ada’da kapsamlı bir anlaşmaya varılana kadar Ada çevresinde bulunan doğal kaynaklara ilişkin faaliyetlerin dondurulması veya tarafların karşılıklı belirleyecekleri bir işbirliği çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine olan inancını korumaktadır.

Rum tarafının haklarımızı gaspetmeye yönelik sürdürdüğü bölge istikrarını tehdit eden bu tavrına müsaade edilmesi mümkün değildir. Garantör Türkiye ile birlikte, bu konudaki hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda gerekli tüm önlemlerin alınacağından şüphe edilmemelidir.

Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını eşit ortağı olarak kabul etmeyen yaklaşımını sürdürmesinin, Ada’da kalıcı ve kapsamlı bir çözümün temin edilmesi çabalarının önündeki en önemli engeli teşkil ettiği bu vesileyle bir kez daha ispatlanmıştır.