Adada kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen müzakere sürecine paralel olarak ve sürece destek olması amaçlanan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – Gelecek için Ortaklık Programı’nın ortak çalışmasıyla 2014 Aralık ayında aslına uygun restorasyonu bitirilmiş olan Güney Kıbrıs’taki Denya Cami’ne yapılan saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kıbrıs Türk tarafı olarak 2015 yılı içerisinde, iki toplum arasındaki güvenin güçlendirilmesine ve dini ibadet özgürlüğüne olan saygımızı da göstermek amacıyla, Kuzey’de bulunan 96 kiliseye ayin yapılabilmesi için halihazırda erişim sağlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda, sözkonusu ayinlerden 20 tanesinin 50 yıl sonra ilk kez yapıldığını vurgulamakta fayda görmekteyiz. Bunun yanısıra Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafımızdan gösterilen iyi niyet çerçevesinde Kıbrıslı Türklere ayrılan AB Fonlarından yararlanarak restorasyon çalışmaları için bugüne kadar 6.7 milyon Avro´luk harcama yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde halihazırda devam etmekte olan 4 projeye ek olarak toplamda 12 olması öngörülen projelerin çalışmaları yapılmaktadır. Hal böyle iken 2013 yılının Ocak ayında da saldırıya uğrayan ve halihazırda restore edilmiş olan Denya Cami’nin bir kez daha kundaklanmış olmasını kınıyoruz.

Rum yetkililerinin olayların akabinde soruşturma başlatmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. Bununla birlikte, geçmiş tecrübelerimizden hareketle, başlatılan soruşturmanın daha önce gerçekleştirilen benzer saldırılarda gözlemlendiği üzere sonuçsuz kalmaması ve bu insanlık suçunun faillerinin en erken zamanda bulunarak yargıya intikal ettirilmesi beklentimizdir.