Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosunda temsiliyeti için uzun yıllardır mücadele vermekteyiz. Tüm siyasi partilerimizin mutabakat halinde olduğu bu süreçte asla taviz veremeyeceğimiz husus Kıbrıs Türk halkının kendi temsilcilerini seçmesi olmuştur.

GKRY’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik olarak Kıbrıslı Türklerin temsiliyet eksikliğini giderme adına yapacağını duyurduğu sözde düzenleme Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilebilir değildir. Kıbrıs adasının iki halkı olarak her zaman iki ayrı seçmen ve aday listeleri ile seçimlere gidilmiş ve bu gerçek 1960 Anayasasının en temel unsurlarından birini teşkil etmiştir.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının koruyucu örgütü olan Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Asamblesi de bu gerçeği görmezlikten gelmeyerek 1964 yılından bu yana Kıbrıslı Türklerin temsiliyetini Rumlara bırakmamıştır. AKPA ayrıca, Kıbrıslı Türklerin temsiliyet eksikliğini gidermek için yaptığı özel bir düzenleme ile Kıbrıslı Türklerin AKPA’da kendi seçtiği vekiller tarafından temsiliyetini de sağlamıştır. Avrupa Parlamentosundan beklentimiz de benzer bir adım atması yönündedir.

GKRY tarafından yapılacağı duyurulan düzenleme Meclisimizde temsil edilen siyasi partilerimiz ve çoğu sivil toplum örgütlerimiz tarafından kabul edilemez bulunmuştur. Bu düzenlemenin hayata geçme şansı bulunmadığı gibi Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyet eksikliğini gideremeyeceği de açıktır.

Verdiğimiz mücadele sonucunda, üzerinde oluşan baskıları boşa çıkarmak ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal haklarını bireysel haklara indirgeme amacıyla GKRY tarafından sadece vitrin değeri taşıyan bu tür önlemler halkımız nezdinde kabul görmeyecektir.

Kamuoyumuzla paylaşmak isteriz ki; Kıbrıs Türk halkının toplumsal haklarına halel getirecek hiçbir düzenlemeye destek verilmeyecek ve irademizin adil, hür ve sulandırılmadan ulusal ve uluslararası düzeyde yansımasını sağlamaya yönelik mücadelemiz sürecektir.