Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne on yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldıran Amerika Birleşik Devletleri, GKRY’ne askeri malzeme ihracatını bir yıl daha sürdüreceğine ilişkin 30 Eylül 2021 tarihinde bir karar almıştır. Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam edilmesini mümkün kılan bu karar kabul edilemezdir.

ABD’nin askeri alanda Rum tarafı ile ilişkilerine hız verdiği görülmektedir. ABD’nin yeni politikasının Rum tarafına askeri malzeme ihracatı ile sınırlı kalmadığı, ortak tatbikat düzenlemek ve askeri diğer faaliyetleri de içerdiği görülmektedir. ABD’nin, GKRY’ne askeri avantaj sağlamasına yol açan son dönemdeki tutumunun Rum tarafının kışkırtıcı faaliyetlerini daha da cesaretlendireceği aşikârdır.

Bölgede istikrarın sağlanmasını savunduğunu iddia eden ABD’nin Rum tarafına müzahir bu yaklaşımı, tam aksine, adada ve bölgede gerginliğin tırmanmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.

GKRY’nin silahlanma ve askeri ittifakları artırma hedefi, bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımıza, Garantör ülke Türkiye ile birlikte sahip çıkmamızda ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlamaktadır. ABD dâhil üçüncü tüm taraflardan GKRY’nin kışkırtıcı politikalarına destek verecek yaklaşımları terk etmelerini ve iki Devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri zemininde sürdürülebilir bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmalarını bekliyoruz.