Enformasyon Logo

2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu’nda (IRFR), Kıbrıs’taki din adamlarının, din özgürlüğünü ilerletme, karşılıklı saygı, katılım ve tolerans konularındaki çabalarına vurgu yapıldı.
Diğer ülkelerle hükümetlerini ve sivil toplumları, evrensel bir insan hakkı olan din özgürlüğünün korunması gereğiyle ilgili bir diyaloga katma fırsatı sunmanın amaçlandığı raporda, Kıbrıs’taki din özgürlüğü konusunda dini yerlerin erişimi ve restorasyonunun esas alındığı belirtildi.
Raporda Amerikan Elçiliği çalışanlarının, Kıbrıslı Türklerle de görüşüp, Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilen bölgede sınırlama olmaksızın dini yerlerin erişimi ve bu yerlerde dini törenler

yapılabilmesi konusunu ele aldığı belirtildi.