Enformasyon Logo

Ara bölgede toplanan KKTC ve Güney Kıbrıs’tan siyasi partiler, ada genelinde şovenizmle mücadeleye yardımcı olacak bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğu görüşünde birleşti.
KKTC ve Güney Kıbrıs’ta bazı siyasi partiler, Slovak Büyükelçiliği tarafından düzenlenen rutin toplantı çerçevesinde, dün Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de bir araya geldi.
“Kıbrıs sorununun çözümünde eğitimin rolü” gündem konusu olarak belirlenen toplantıda
sonucunda yapılan açıklamada, “Siyasi partiler, eğitimin Kıbrıs sorununun çözümüne nasıl yardımcı olabileceğini tartıştı. Öğrencilerin kişiliklerine yardımcı olacak, kültürler arası eğitimi; barış içerisinde birlikte yaşamayı, şovenizmle ada genelinde mücadeleye yardımcı olacak bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Siyasi partiler, eğitimin barış kültürünün geliştirilmesi ve tüm kesimleri kucaklayıcı bir iklim yaratmak için araç olarak kullanılması gerektiğini belirtti” denildi.
Siyasi partilerin sendika, okul, kurumlar ve öğretmenlerin karşılıklı saygı, karşılıklı anlayış, karşılıklı tolerans ve eşitlik anlayışını eğitimde teşvik etmesi gerektiği görüşünü de savunduğu kaydedildi.