Bugün, Avrupa’da barışın ve bütünleşmenin öncülüğünü yapan Schuman Deklerasyonu’nun yıldönümünü kutlamaktayız. Robert Schuman’ın Avrupa bütünleşmesinin ilk tohumlarını attığı 9 Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar geçen 64 yılın sonunda, Avrupa, yüz milyonlarca insanın paylaştığı ortak değerleri ve idealleri temsil etmektedir.

Bu önemli günü, Avrupa Birliği içerisinde Kıbrıslı Türklerin hala temsil edilmediği bir ortamda kutlamaktayız. 2004 yılında AB başta olmak üzere tüm uluslararası camia tarafından desteklenmiş olan Birleşmiş Milletler Kapsamlı Çözüm Planı’nı kabul ederek barışa saygısını gösteren bir halkın, aradan on yıl geçmesine rağmen, Avrupa ailesi içerisinde haklı yerini alamamış olması üzüntü vericidir. Kıbrıs Türk halkı, tüm hayal kırıklıklarına rağmen, Kıbrıs’ta yeniden başlayan görüşme sürecinin olumlu sonuçlanması ve AB’ne uyum çalışmalarını derinleştirerek AB ile bütünleşmesi için çabalarını gayet yapıcı bir şekilde sürdürmektedir.

AB’nin bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına verdiği desteği olumlu değerlendirmekle birlikte AB ile tam uyum için başlatmış olduğumuz reform sürecine AB’nin yardımlarını artırmasının ve işbirliğini çeşitlendirmesinin önemli olduğuna inanmaktayız.

Kıbrıs Türk halkı, ayrıca, Avrupa Birliği’nin en temel haklarından yararlanmayı, temsil eksikliğinin giderilmesi ile ekonomik ve sosyal hayatına uygulanan gereksiz kısıtlamaların kaldırılmasını da beklemektedir.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta adil ve yaşayabilir barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki vizyonunu teyit etmek ve AB kurum ve yetkilileri ile ortak hedeflere ulaşmak için her türlü işbirliğine hazır olduğunu, Avrupa bütünleşmesinin temellerinin atıldığı bu günde, bir kez daha duyurmak isteriz.