Haziran 2014 AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Avrupa Komisyonu Başkanlığı için önerilen ve Avrupa Parlamentosu tarafından 15 Temmuz 2014 tarihinde yapılan oylamayla başkan olarak seçilen Jean-Claude Juncker’in açıklamasıyla önümüzdeki 5 yıl için görev yapacak yeni Komisyon’da üyelerin sorumlu oldukları konular belli olmuştur.

Bu bağlamda, Genişleme Genel Müdürlüğü altında bulunan Kıbrıs Türk Masasının Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlanacağına dair haberleri kaygıyla karşılamaktayız. Komisyon’un yapısı içerisinde gerçekleştirilen bir iç düzenleme olmakla birlikte, Ada’daki gerçeklerle uyumlu olmayan bu düzenleme 2004 yılı sonrasında Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz çalışmaların sürdürülmesini zora sokacak bir gelişmeyi teşkil etmektedir.

11 Şubat 2014 tarihinde yeniden başlayan ve Kıbrıs Türk tarafının yapıcı gayretlerle ilerletmeye çaba sarf ettiği Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve kapsamlı bir siyasal çözüme ulaştırılmasını amaçlayan müzakere sürecinde Avrupa Birliğinden beklentimiz, çözüm sonrasında ortaya çıkacak iki kesimli ve iki toplumlu yapı ile adadaki diğer dengeleri gözeten unsurların hukuki açıdan kesin ve güvende olabilmesi için, Birliğin temel hukukunun bir parçası olmasına katkı vermesidir. Ancak, bu son gelişme Avrupa Birliğinin beklenen bu katkıyı sağlayabilecek tarafsız yaklaşımı koruyamayacağına dair endişelerimizi arttırmıştır. Rum tarafında yanlış beklentilere yol açan bu yaklaşımın, BM İyi Niyet Misyonu çerçevesinde yürütülmekte olan kapsamlı çözüm müzakerelerine katkıda bulunmayacağı da aşikardır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yapıcı tutumumuzu sürdürmek arzusundayız. Bununla birlikte, 2004 yılındaki referandumda çözüm yönündeki iradesini en açık şekilde ortaya koyan Kıbrıslı Türklerin, çözüm olmadan Güney Kıbrıs’ın AB’ye üye yapılmasının ortaya çıkardığı hatanın mağduru olmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Referandumlar sonrasında 26 Nisan 2004 tarihli Konsey kararı başta olmak üzere Kıbrıs Türk tarafına verdiği sözleri yerine getirmesini beklediğimiz Avrupa Birliği’nin bu çalışmalara darbe vuracak sonuçlar doğuracak adımlar atmasını yadırgıyoruz.

11 Şubat 2014 tarihli Liderler Ortak Açıklaması sonrasında AB adına Konsey Başkanı Van Rompuy ve Komisyon Başkanı Barroso tarafından yapılan açıklamada vaad edildiği şekilde AB’nin çözümün unsurlarını iç hukukla uyumlaştırması ve Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliğine hazırlanmaları yönündeki çabaların artırılması yönündeki beklentimizi koruyoruz.

Bu çerçevede Kıbrıs Türk Masasının Genişleme Genel Müdürlüğünden Bölgesel Politika Genel Müdürlüğüne aktarılması mevcut yasal durumla çelişki arz etmektedir. Kıbrıslı Türklerin beklentilerine cevap vermek yerine Rum tarafının siyasi kaygılarına hizmet eden çıkan bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.