Temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e giden Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nda üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çolak, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Parlamentosu’nda AFET (Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi) Komitesi Başkanı Alman Milletvekili Elmar Brok’la gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıslı Türklerin AB yetkilileri tarafından ilk ağızdan dinlenmesinin gerekliliğinin sürece yapacağı olumlu katkıya işaret ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı, Hükümet ve Kıbrıslı Türklerin adayı federal bir çatı altında birleştirme istek ve kararlılığının devam ettiğini vurguladı.

Brüksel temasları çerçevesinde Bakan Çolak ayrıca, Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalardan sorumlu Komiser Corina Cretu ile de biraraya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Bakan Çolak müzakere sürecinde gelinen son aşama  hakkında bilgi vererek, Kıbrıslı Türklerin sorunu çözme iradesine sahip olduğunu belirterek, ilgili tüm tarafların da aynı siyasi iradeyi göstermesi durumunda Kıbrıs sorununun Mayıs ayına kadar çözülebileceğini ifade etti. Çolak, sorunu çözme bağlamında Avrupa Birliğinin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin önemine işaret etti.

Çolak görüşmede, Kıbrıslı Türklerin AB’den beklentileri ve AB’nin müzakere süreci kapsamında kurulan iki toplumlu AB hazırlığı geçici komitesi üzerinden desteğinin artmasının öneminin altını çizdi ve liderler seviyesinde karar verilen güven artırıcı önlemler konusunda gelinen son aşamayı aktardı. Çolak, bu tür güven artırıcı önlemlerin insanların gündelik yaşamlarına olumlu etkisi olacağını ve müzakere sürecine yapıcı katkı sağlayacağını ifade etti. Liderler seviyesinde müzakerelerin Kasım ayı içinde yoğunlaştırıldığına dikkat çeken Bakan Çolak, konunun her boyutuyla ele alınmakta olduğuna işaret ederek çözümün bir metinden ibaret olmadığını, çözümün ekonomik, sosyal ve mali boyutlarının da önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çolak, devam eden müzakere sürecinin korunması ve desteklenmesini teminen tüm tarafların azami hassasiyeti göstermesinin önemine de dikkat çekti. Bakan Çolak Cretu’ya Kıbrıslı Türklerin bulunacak çözümde eşit siyasi taraf olması hasebiyle süreç ile ilgili tüm konuların aktarılmasında Kıbrıslı Türklerin bizzat AB tarafından her seviyede birinci ağızdan dinlenmesinin öneminin altını çizdi. Bu bağlamda, Bakan Çolak Brüksel’de gerçekleştirdiği temasların çok yararlı olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk tarafının resmi görüşlerini aktarma fırsatını bulmasından dolayı Cretu’ya teşekkür etti.

Brüksel temaslarına Sayın Çolak’a Müsteşar Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel ve İkinci Sekreter Müjde İnançoğlu eşlik etti.