“Başpiskopos’un Sözleri Tam Bir Ortaçağ Zihniyetidir”

“Karşılıklı Geçişlerden ve Ekonomik İlişkilerden Rahatsız Olmak Tahammülsüzlüktür”

“Ekonomik ve Ticari Aktiviteler Artmalıdır”

Başpiskopos Hrisostomos’un Hristiyanlığın en önemli günlerinden olan Paskalya Bayramı’nda Kıbrıslı Rumlara hitaben yaptığı açıklamayı esefle karşılıyoruz. Bu sözler tam anlamıyla bir Ortaçağ yaklaşımını ve zihniyetini yansıtmaktadır. Yapılan bu açıklamalar ne yazık ki Rum Ortodoks Kilisesi’nin ırkçı, ilkel ve hoşgörüden uzak anlayışında küçük de olsa bir iyileşme olmadığını en açık şekilde gözler önüne sermektedir.

Başpiskopos yaptığı açıklamada, Ülkemize geçip alış-veriş yapan, seyahatleri için Ercan Havaalanını kullanmayı tercih eden Kıbrıslı Rumları, hem “ulusal” hem de “dini” değerlerinin erozyona uğramış kesimler olarak niteleyen Orta Çağ zihniyetini ifade etmekten çekinmemiştir. Bu adada iki Halk arasında güven ortamını oluşturacak olan en önemli unsur iki tarafın özellikle ticaret ekonomi ve turizm konularında daha fazla ilişki içerisine girmesi ve işbirliği yapmasıdır.

Bu noktada Kıbrıs Rum yönetimine bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz, iki taraf arasında zaten var olan güven eksikliğini daha da geriye götüren bu açıklamaları kınayıp, iki Halkı bir birinden uzaklaştıran açıklamalar yerine barışçıl ve işbirliğinin önemini vurgulayan mesajı Kıbrıs Rum toplumuna veriniz. İki taraf arasındaki geçişlerin karşılıklı olarak artması, ekonomi ve ticaret konularındaki ilişkilerin ve aktivitelerin kapsamının genişlemesi ve serbestleştirilmesi yaratacağı ekonomik karşılıklı bağımlılık nedeniyle bu adada asıl ihtiyacımız olan şeydir.