Enformasyon Logo

Beşparmak Düşünce Grubu, mülkiyet konusunda atılabilecek herhangi bir yanlış adımın, konunun salt bireysel bir hakkın tanınmasının çok ötesinde, iki taraf arasında kalıcı, sürdürülebilir bir uzlaşıyı menfi yönde etkileyebilecek yansımaları olacağı öngörüsünde bulundu.
Beşparmak Düşünce Grubu, özellikle Kuzey’de on yıllar içerisinde oluşan sosyo-ekonomik dokuyu zedeleyip halkı yeni travmalara tabi tutacak bir mülkiyet sisteminin iki kesimlilik yanında Kıbrıs Türkü’nün ekonomisine de ciddi darbe vuracağını, bazı sektörlerin çökeceğini ileri sürdü.
Beşparmak Düşünce Grubu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin “anahtar konu” olarak tanımladığını kaydettiği mülkiyet konusunda, halkın belli bir kesiminde Kıbrıs Türk tarafının uluslararası hukukun dışında olduğu şeklinde yanlış bir algı bulunduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk tarafının bu konudaki tutum ve uygulamalarının özelde Avrupa hukuku, genelde ise uluslararası hukukla uyum içinde olduğunu belirtti.