Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, 22 Temmuz 2017 tarihinde verdiği mülakatta Güvenlik ve Garantiler konusuna ilişkin yapmış olduğu açıklamaları esefle kınıyoruz.

Sözkonusu açıklamada Eide, “Başından beri benim inancım ‘çağdaş egemen bir devlette’ Garanti Antlaşması ve müdahale hakkına yer olmadığı ve bunların hemen kaldırılması gerektiği” yönünde bir açıklamada bulunarak, hem İyi Niyet Misyonu’nun gerektirdiği tarafsızlığı ihlal etmiş, hem de Ada’daki tarihi gerçekleri tamamen yok sayarak özlü konulara müdahalede bulunmamasını gerektiren görev yetkisini ziyadesiyle aşmıştır.

Misyonuyla yakından uzaktan bağdaşmayan bu söylemler, Kıbrıslı Rumların 1960 Ortaklık Cumhuriyeti’ni gasp etmeleriyle 1963’ten beri Kıbrıslı Türkleri maruz bıraktıkları acıları, devamında Kıbrıs Türk halkını yok etmek için uyguladıkları süregelen çağdışı izolasyonu ve son olarak Rum liderliğinin de sahip çıktığı 1950 Enosis plebisitinin Rum okullarında anılması kararını tamamen gözardı etmiştir. Eide’nin ayrıca, Garanti sisteminin ortadan kalkmasını “çağdaşlıkla” bağdaştırmasına anlam vermek mümkün değildir. Bu çerçevede, gerçek çağdışı olanın Kıbrıs Rum tarafının Ada’da sürdürmekte olduğu tek yanlı hükümranlık ve egemenlik iddiaları ve bununla birlikte uluslararası alanda yürüttüğü tek yanlı faaliyetleri olduğu aşikardır.

Ada’daki silahlı şiddete son veren ve Kıbrıs Rum tarafının asli hedefi olan Ada’yı Yunanistan’a bağlayarak bir Elen adasına dönüştürme çabalarını engelleyen tek unsurun Anavatan Türkiye’nin Garanti Antlaşması uyarınca kendisine verilen hak ve sorumluluklarını yerine getirmesi olduğunu tamamen gözardı eden Eide’nin söylemleri, Kıbrıs Türk halkının olası bir çözüm halinde tarihin tekerrüründen halen endişe etmelerinin gereksiz olduğunu ima etmek suretiyle yaşanan travmaları küçümsemiştir. Rum-Yunan tarafının Crans-Montana’da 28 Haziran – 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı dahil müzakereler boyunca sergiledikleri uzlaşmaz tutuma ve buna rağmen müzakere süreci boyunca bu ve diğer konularda büyük adımlar atan Kıbrıs Türk tarafı ve Anavatan Türkiye’nin iyi niyetini gözardı ederek, Kıbrıs Türk halkı için büyük hassasiyet içeren bir konuda yaptığı açıklamalar kabul edilemezdir.

Eide’yi, görevinin gerektirdiği tarafsızlığı korumaya ve ihtilaflı söylemlerden imtina etmeye davet eder, bu konudaki hassasiyetlerimize saygı duyulması yönündeki çağrılarımızı bu vesileyle yineleriz.