Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Ada’daki BM Barış Gücü’nün görev süresini 31 Ocak 2015 tarihine kadar uzatan 30 Temmuz 2014 tarihli Kararı’nda (2168/2014) mutat olduğu üzere yer alan “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne atıf, Kıbrıs Türk tarafının BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin rızasına yer verilmemesi ve Kıbrıs Türk halkı üzerindeki haksız izolasyonun daha fazla gecikmeden kaldırılması gerektiğinin ifade edilmemesi gibi asla kabul edilmez yaklaşımlar yine yer almaktadır.
Kapsamlı çözüm müzakerelerine ilişkin olarak ise bahsekonu kararda önemli bir çağrı yapılmaktadır. Bu bağlamda, kararın 5. giriş paragrafında taraflara müzakereleri halihazırda üzerinde uzlaşılmamış olan ana konularda yoğunlaştırmaları yönünde yapılan çağrı, Kıbrıs Türk tarafının Rum lider Anastasiades’in seçildiği ilk günden bu yana yapmakta olduğu çağrı ile de örtüşmektedir. Bu hususta Rum tarafının 11 Şubat Ortak Deklarasyonu çerçevesinde açık bir taahhüt altına girmiş olmasına rağmen bugüne kadar bunun gereğini yerine getirmemiş olması, Ortak Deklarasyon sonrası ortaya çıkan olumlu atmosferin yeni uzlaşılarla taçlandırılmasını engellemiş, süreci durağan ve üretkenlikten uzak bir noktaya getirmiştir.
Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelerde gelinen bu kritik aşamada bir kez daha Rum tarafını 2008-2012 yıllarında varılan uzlaşılara saygı göstererek sürecin ileriye taşınması hususunda samimi bir irade ortaya koymaya davet ederiz. Bu bağlamda, Konsey’in bu husustaki görüşlerimizle örtüşen yaklaşımını önemsiyor ve Rum tarafına gerek BM Genel Sekreteri’nin 9 Temmuz 2014 tarihli raporunda (S/2014/461) gerekse bahsekonu Güvenlik Konseyi kararında bu hususta yapılmış olan çağrının gereğini daha fazla zaman kaybetmeden yerine getirmesini bekliyoruz.
Bu yıl BM Barış Gücü’nün adaya konuşlanmasının 50. yılı olduğu gerçeğini de göz önüne alarak, Kıbrıs Rum tarafının gerek Kıbrıs’taki iki halkın gerekse başta BM olmak üzere uluslararası camianın en erken bir zamanda çözüm beklentisine kulak vermesini ve bu yönde gerekli samimi ve yapıcı adımları atmasını temenni ediyoruz.