Önceki gün Gazimağusa kentindeki bir plajda hasara ve şikayete neden olan Ada’da konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) mensubu iki personel ile ilgili olarak BM Barış Gücü yetkilileri bugün Bakanlığımıza davet edilmiştir. Olay, Bakanlığımız tarafından kuvvetle protesto edilmiştir.

Bakanlığımız yetkilileri, muhataplarından, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile bilistişare olayın ciddiyetle ve ivedilikle araştırılmasını ve işletmeye verdikleri zararın gecikmeden karşılanmasını istediler. Ayrıca, verilen zararın karşılanmasına ilişkin işletmecimizin dilekçesini de muhataplarına iletmişlerdir.

Görüşmede, BM Barış Gücü’nün ülkemizde misafir olarak bulunduğu ve ülkemizin kural ve yasalarına uymaları gerektiği hatırlatılmıştır. Bu olay, esasen, KKTC’nin, BM ve ülkemiz arasında BMBG’nin topraklarımızdaki faaliyetlerini düzenleyen yasal bir anlaşmaya varılmasına ilişkin ısrarında ne denli haklı olduğunu kanıtlamaktadır.