Enformasyon Logo

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, garantör ülke statüsü dolayısıyla Kıbrıs konusunda İngiltere’nin AB’ye göre daha özel bir konumunun bulunduğunu belirterek, “Biz Birleşik Krallık’ın GKRY’yi müzakere masasına dönme, müzakerelerde sonuç alıcı bir yaklaşım benimseme ve sorunu müzakereler yoluyla çözme konusunda güçlü bir şekilde ikna ve teşvik etmesini bekliyoruz” dedi.
Bilgiç, Türkiye’nin AB üyeliğine Birleşik Krallık’ın verdiği desteğin Başbakan Cameron ve üst düzey yetkililerce dile getirildiğini, parlamentodaki tüm siyasi partiler arasında da bu konuda görüş birliği olduğunu ifade etti.