Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Kıbrıs sorununda umut verici bir dönem içerisinde bulunulduğunu ve adadaki tüm vatandaşların, bunu muhafaza etmesi gerektiğini söyledi.
Haftalık Rum Kathimerini gazetesine röportaj veren Çolak, her iki tarafın da maksimalist taleplerden uzaklaşması gerektiğini vurgularken, Rumların, bazı taleplerini yeniden gözden geçirmesini istedi ve garantilerin, çözümü geciktirmemesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.
Habere göre Çolak, geçmişte müzakerelerin koptuğu dönemlerin yaşandığını, bugün ise, yoğunlaştırılmış müzakerelerin yapıldığını ve bunun oldukça önemli bir olay olduğunu vurguladı.
Bugün, odak noktasında çözüm perspektifinin bulunduğu bir süreçle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Çolak, adadaki iki toplumda hakim olan intibanın da bu yönde olduğunu ve bu intibanın dinamitlenmemesi gerektiğini belirtti.
Mülkiyet konusuna da değinen Çolak, bu konunun oldukça hassas bir konu olduğunu ve adadaki iki kesimde de mallarını kaybetmiş kişiler bulunduğunu; ekonomik boyutu da bulunan bu konunun, hukuki açıdan insan haklarıyla da ilişkisi bulunduğunu kaydetti.
Çolak, geçmiş dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından mülkiyetle ilgili bir dizi önemli karar verildiğini ve şahsi görüşünün, bu kararların çözümün zeminini oluşturabileceği yönünde olduğunu söyledi.
Kendisine, TC kökenli vatandaşlarla ilgili bir soru yöneltilen Çolak, insanlar arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğini; Kıbrıs’ta doğup da burayı vatan bilenlerin haklarının görmezden gelinemeyeceğini belirtti.
Çolak, doğal gaz konusunda ise, adadaki iki kesimin de bu konuda hassasiyetleri bulunduğunu; şahsen, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu zenginliğin Kıbrıslıların tümüne paylaştırıldığını görmeyi istediği yönünde mesaj verdiğine inandığını ve bu zenginliğin, gerginlik yaratmaması gerektiğini söyledi.