1- 22/03/2020 tarihinde Fasıl 156’nın 2 ve ilgili maddeleri gereğince Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’nin süresi 05/04/2020 tarihinde saat 23:59’da dolacağından Bakanlar Kurulu, 04/04/2020 tarihinde yeni bir “Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi” onaylayarak Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Bu yeni emirnameye göre kısmi sokağa çıkma yasağı, 06/04/2020 tarihinde saat 00:00’da yürürlüğe girecek olup, 10/04/2020 tarihi saat 23:59’a kadar yürürlükte kalacaktır. Işbu emirnameye göre 5 gün süreyle, ilçelerarası geçiş olmayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

2- 31/03/2020 tarihinden 10/04/2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar var olan tam sokağa çıkma yasağı devam etmektedir.

3- Bugüne kadar Bakanlar Kurulu ile faaliyette bulunmasının zaruri ve elzem olduğu kabul edilen özel ve kamu sektörleri ile bu sektörlerin çalışması zorunlu olan çalışanları, eski genelgelerde belirtildiği şekilde görev saatleri içerisinde bu emirnamedeki yasaktan muaf tutulmuştur. Yine bu sektörlerin gece (21:00 – 06:00) çalışması zorunlu olan çalışanları da, görev saatleri içerisinde yasaktan muaf tutulmuştur. İzin ve görev kağıtlarına ilişkin düzenlemeler önceki genelgelerde belirtildiği gibi aynen devam etmektedir. (Bkz. İçişleri Bakanlığı 23/03/2020 ve 31/03/2020 tarihli genelgeleri)

4- Bakanlar Kurulu tarafından faaliyette bulunmalarına izin verilen kamu kurumlarında ve özel sektör kuruluşlarında çalışan kişilerin, ev ve işyerlerinin farklı ilçelerde olması ve/veya dağıtım, tedarik vb maksatlarla başka ilçeye gitmelerinin görevleri gereği zorunlu olması hallerinde, görev/izin kağıtlarında belirtilmek koşulu ile, ilçeler arasında giriş çıkış yapabileceklerdir.

5- 4. maddede sayılan hususlardan birine girmeyen ve fakat ilçeler arası seyahati zorunlu (sağlık gibi) olanların ilgili ilçe kaymakamlık ve/veya polis karakolundan izin alması zorunludur.

6- Muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, sadece faaliyetlerine izin verilen kamu/özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek, zorunlu oldukları ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçe sınırları içerisinde ikametgahına en yakın yerlerden karşılayacaktır.

7- Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de yukarıda belirtilen yasaklar geçerli olup, ek olarak bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde yapılacaktır.

8- Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışından gelip ülkemizdeki farklı gözetim merkezlerinde bulunan vatandaşlarımıza, karantina süreleri boyunca, aile bireylerinden sadece biri (izin almak kaydı ile) günde bir kez (21:00 – 06:00 saatleri dışında), hangi ilçede olduğuna bakılmaksızın, ihtiyaç duydukları eşyaları bırakmaları, ilgili merkez sorumlusu ve sağlık ekibinin belirteceği şartlarda mümkün olacaktır.

9- İçişleri Bakanlığı tarafından 23/03/2020 ve 31/03/2020 tarihinde çıkarılan genelgeler, işbu genelge ile çelişmediği oranda birlikte okunur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.