28 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Liderler görüşmesinde alınan karar uyarınca güven artırıcı önlemler bağlamında Derinya ve Lefke/Aplıç sınır kapılarının açılması konusundaki çalışmaların ivedilikle başlatıldığı halihazırda kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu anlayışla, iki-toplumlu Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nde varılan mutabakat uyarınca ilgili KKTC kurumları gerekli çalışmaları yürütmektedir. Birçok kurumumuzdan teknik ekipler bölgelerde arazi çalışmaları da yaparak altyapı ve proje çalışmaların ışık tutacak tespitlerde bulunmuşlardır.

Teknik çalışmalara paralel olarak Dışişleri Bakanlığımız finansman konusunda Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuş, bu girişimlerimiz başarıyla sonuçlanmış ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanacak mali desteğin ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla kullanılması hususunda mutabakat sağlanmıştır.

Varılan mutabakat neticesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bugün itibarıyla açılması öngörülen her iki sınır kapısında da KKTC sınırları içerisinde kalan bölümlerin projelerinin hazırlanmasına yönelik olarak ihale sürecini başlatmış bulunmaktadır. İhale duyurusu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı internet sitesinde (http://www.undp-pff.org) ve bir mahalli gazetede yapılmaktadır. Derinya ve Lefke/Aplıç sınır kapıları için projelerin iki aylık bir süre içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.