Derinya’da açılması öngörülen geçiş kapısına ilişkin basında yer alan bazı açıklamalar bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta olup gerçekleri yansıtmadığından, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Bilindiği üzere güven artırıcı önlemler çerçevesinde iki Lider arasında Derinya ve Lefke/Aplıç bölgelerinde iki yeni sınır kapısı açılması konusunda mutabakat sağlanması ve taraflar arasındaki teknik müzakerelerin akabinde, Hükümetimiz hiç zaman kaybetmeden her iki bölgede de çalışmaları başlatmıştır.

Bugüne kadar ilgili kurumlarımızdan yetkililerin katılımıyla bölgede gerekli incelemeler ivedilikle tamamlanmıştır. Bunun akabinde, Derinya ve Lefke/Aplıç kapılarının açılmasına yönelik olarak her iki bölgede de ciddi teknik çalışmalar süratle devam etmekle birlikte, geçişlerin güvenli bir şekilde sağlanması için altyapı ve yolların genişletilerek asfaltlanması gibi çalışmalar için önemli miktarda mali kaynak ve belirli bir zamana gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda, ilgili tüm kurumlarımız ile işbirliği içinde olan uluslararası kuruluşlar çalışmalarını eşgüdüm içinde ve fevkalade süratli bir şekilde yürütmektedir.

Kapıların açılmasına yönelik kararın alınmasından sonra, öncelikle Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasında açılacak her iki kapı için yol güzergahı üzerinde uzlaşı sağlanması gerekmiştir. Bu süreç devam ederken Bakanlığımız her iki bölgede de mayın bulunma riski nedeniyle Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve ilgili makamlarımızla işbirliğini temin ederek mayın taraması yapılmasını sağlamıştır. Mayın bulunduğu tespit edilen Lefke/Aplıç bölgesinde Birleşmiş Milletler mayın ekibi tarafından halen sürdürülmekte olan mayın temizleme faaliyetinin Aralık ayı sonunda tamamlanmasının planlanmasına rağmen, girişimlerimiz sonucunda süreç hızlandırılarak Kasım ayı içinde tamamlanması hedefi ortaya konmuştur. Derinya ve Lefke bölgelerinin sivil kullanıma açılabilmeleri amacıyla uluslararası uygulama gereği yapılması gereken sertifikasyon süreci halen devam etmektedir. Bu konuda bölgede mayın bulunmadığına dair resmi bildirimin Birleşmiş Milletler tarafından yapılması beklenmektedir.

Bir yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilileri ile ortak teknik proje çalışmaları ve bu bağlamda maliyet hesaplamaları yapılırken, diğer yandan da uygulamanın hayata geçirilmesi için gerekli mali kaynağın sağlanması için Avrupa Birliği yetkilileri ile temaslar yürütülmektedir. Gerek proje çalışmaları, gerekse kaynak sağlanması hususlarında önemli mesafeler katedilmiştir.

Hükümetimizin, öncelikli bir konu olan iki sınır kapısının en kısa sürede açılmasını sağlamak için güçlü bir siyasi irade ortaya koyduğunu kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isteriz.