Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) “Kadın Hakları: Aile İçinde ve İş Hayatında Ayrımcılık” konulu panel düzenledi.

Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Özgülbaş ve BÜKÇAM Başkanı Prof. Dr. Ayşe Akın’ın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü de Doç. Dr. Münevver Çağın Bektaş yaptı.

Panel, Lefkoşa Merit Otel’de 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Panelin açılışını yapan DİMED Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Derneğin bugüne kadar kermes ve benzeri etkinlikler yanında çeşitli yardım organizasyonlarına katkıda bulunan çalışmalar yaptığına işaret ederek, ilk kez kadını ilgilendiren bir konuda panel gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ertuğruloğlu, kadının dünyada erkeklere göre nüfus olarak daha çok yer almasına rağmen sosyal haklar açısından tarihsel süreçte daima geride bırakıldığını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber “Kadının Güçlendirilmesi” başlıklı sunumu yaptı.

Panel daha sonra Prof. Dr. Ayşe Akın’ın “Aile İçinde Kadının Konumu” ve Prof. Dr. Nermin Özgülbaş’ın “Kadın Statüsünün Güçlendirilmesinde Kaldıraç: Kadın Girişimciliği” başlıkları ile yaptıkları sunumlarla devam etti.

Panel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in “KKTC Hukukunda Kadının Hakları” başlıkları sunumu ile tamamlandı.