Körfez ülkeleri ile ilişkilerimiz özellikle son 10 yıl içinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Körfez ülkeleri ile geçmişten bu yana süregelen kültürel ve dini bağlar ile ticari ilişkileri de gözönünde bulundurarak, devletimizin politikaları çerçevesinde son dönemde Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanısıra, Katar, Umman, Kuveyt ve Bahreyn’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcilikleri açılmıştır.

Temsilciliklerimizin de açılmasıyla Körfez ülkeleriyle ticaret, turizm, yüksek öğrenim, kültürel, sportif ve diğer alanlarda varolan mevcut tüm ilişkilerimizin geliştirilmesi öngörülmektedir.

Ülkemizden Körfez ülkelerine süt ürünleri, narenciye ve canlı hayvan ihracatı gerçekleştirilmektedir. İşadamlarımız, kurum ve kuruluşlarımız bölgede gerçekleşen fuarlara katılarak mevcut ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı koymaktadırlar. Ayrıca, Körfez ülkelerinden gelerek ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim görmekte olan birçok öğrenci de bulunmaktadır.
Ülkemizin de gözlemci statüde üyeliğinin bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Körfez üye ülkelerinin KKTC’yle yakın ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımız da Körfez ülkeleri ile çeşitli kurum ve meslek odalarımızın temas, iletişim ve işbirliği sağlamasına aracı olmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere gmelen talepleri değerlendirerek üzerine düşeni yapmaktadır.