Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İlişkileri
Avrupa Konseyi (AK) bünyesinde faaliyet gösteren ve AK üyesi 47 ülkenin yerel ve bölgesel seçilmiş temsilcilerinin oluşturduğu Yerel Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK), 1994 yılında mevcut şeklini almıştır. YBYK, kısaca “Kongre” olarak bilinmektedir.
Ülkelerin YBYK’daki sandalye sayısı Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’ndeki (AKPA) ile ayni olup, “Kıbrıs” üç sandalye (ilaveten üç yedek üyelik) ile temsil edilmektedir.
AKPA’da Kıbrıs Türk toplumuna ait olan iki sandalyenin Rum toplumu temsilcileri tarafından doldurulmasına hiçbir zaman izin verilmemiş olmasına rağmen, kurulduğu 1994 yılından bu yana YBYK’da “Kıbrıs”’a ait tüm sandalyeler Kıbrıs Rum toplumu temsilcileri tarafından doldurula gelmiştir. Hâlihazırda, “Kıbrıs”, YBYK’da altı Kıbrıslı Rum tarafından (üç asil ve üç yedek üye) temsil edilmektedir.
Sözkonusu durumun değiştirilmesine yönelik ilk somut gelişme, 2004 yılında YBYK tarafından kabul edilen 170 sayılı karar ile gerçekleşmiştir. Kararın Kıbrıs’la ilgili olan 10 ve 11. paragrafları aşağıdaki gibidir:
10. Takes note of Parliamentary Assembly Resolution 1376 (2004) on Cyprus, adopted on 29 April 2004, in which the Assembly expresses its profound disappointment at the failure of the efforts of the international community to put an end to the division of the island, considers it unfair, as a result, for the Turkish Cypriot community “to continue to be denied representation in the European political debate…, and therefore decides to associate more closely elected representatives of the Turkish Cypriot community in the work of the Parliamentary Assembly and its committees…, and integrated to the Cypriot delegation”;
11. Decides to follow a similar policy to that of the Parliamentary Assembly and to involve Representatives of the Turkish Cypriot community in the work of the Congress and its committees, integrated to the Cypriot delegation and in line with the practice of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and furthermore asks both communities to co-operate with a view to reviewing before the Plenary Session in 2005, the procedure for appointing the Cypriot delegation and the composition of the delegation so as to make provision for one seat for a full member and one seat for a substitute from the elected representatives of the local authorities in the Turkish Cypriot community;
Aradan geçen 10 yıla yakın sürede 170 sayılı karar uygulanmamış, iki toplum temsilcileri arasında talep edilen gözden geçirme yapılmamış ve “Kıbrıs” münhasıran Kıbrıs Rum toplumu temsilcileri tarafından temsil edilmiştir. 170 sayılı karar sonrasında kabul edilen YBYK kararlarında benzer bir yazım takip edilmiş olup, bu konuda son alınmış karar olan 340 sayılı kararın ilgili paragrafı aşağıdaki gibidir:
2. The Congress further reiterates:
a. the desire expressed in Resolution 170 (2004) on the verification of credentials of new members and new appointment procedures for elected representatives of the Turkish Cypriot community to be included in the Cypriot delegation, and decides, in the meantime, to continue to invite two representatives of the Turkish Cypriot Community to take part in sessions and Statutory Forum meetings, in accordance with the practice already established, as well as possibly attending meetings of the Congress’s committees for specific items;
Bu kararla YBYK, 170 sayılı kararın uygulanmamış olmasından duyduğu memnuniyetsizliği ifade etmekte ve 170 sayılı karar uygulanıncaya kadar iki Kıbrıs Türk toplumu seçilmiş temsilcisinin YBYK Genel Kurul ile Tüzel Forum’a ve belli konular için de komite toplantılarına davet edilmelerine karar vermektedir. KKTC, 170 sayılı karar sonrasında, yukarıda bir örneği verilen kararlar sonucunda yapılmakta olan davetler çerçevesinde, toplantılara katılan iki belediye başkanı tarafından temsil edilmektedir.

2004 sonrası ülkemizi YBYK’da temsil etmiş olan Belediye Başkanlarımız:
Sn. Mehmet Zafer
Sn. Kutlay Erk
Sn. Hüseyin Beyar
Sn. Oktay Kayalp
Sn. Yücel Atakara