Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emine Çolak New York’ta gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda, 2 Ekim 2015 tarihinde, Konsey’e hitaben bir konuşma yaptı. Bakan Çolak’ın konuşmasının tam metni aşağıda sunulmuştur:

Sayın Başkan,

Sayın Genel Sekreter,

Saygıdeğer Bakanlar,

Değerli Heyet Mensupları,

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) olağanüstü Bakanlar Konseyi toplantısında sizlere hitap etmek benim için onur ve ayrıcalıktır. Sizlere Kıbrıs Türk halkının ve hükümetimizin en içten selamlarını iletiyorum.

Bu vesileyle, ekselansları Sayın Halil İbrahim Akça’yı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel-Sekreterliğini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik eder, bu önemli görevde kendisine başarılar dilerim.

Ayrıca bu önemli toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sekretaryası personeline de teşekkür etmek istiyorum.

 Sayın Başkan,

Değerli Mevkidaşlarım,

Üye devletlerle ortak bir tarih ve kültür paylaşan Kıbrıs Türk Devleti, EİT amaçlarına tümüyle bağlıdır. 1992 yılından bu yana EİT toplantıları ve etkinliklerine katılan Kuzey Kıbrıs,  üye devletler arasındaki işbirliği ile bölgenin gelişmesine özel önem atfetmektedir. 2012 yılında verilen ve EİT üyesi ülkelerle ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişmesine imkan tanıyan gözlemci üye statüsünü memnuniyetle karşıladık. Gözlemci ülke statümüzün başladığı günden beri amacımız, tüm üyelerle güçlenen ilişkilerimize katkıda bulunmak ve bu ilişkilerden yararlanmaktır. Ümit ve beklentimiz, EİT üye devletleri ile var olan iyi ilişkilerimizi devam ettirebilmemizi teminen, gözlemci üye statümüzün bu toplantıda yenilenmesidir

Ekselansları,

Bu vesileyle sizleri Kıbrıs’taki umut verici güncel siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirmek istiyorum.

Hatırlanacağı üzere müzakereler, 50 yıla aşkın bir süredir uluslararası toplumun gündeminde olan Kıbrıs konusuna kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla 2015 yılının Mayıs ayında yeniden başladı.

Liderlerin 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklaması ve iki tarafın 2008 yılından bu yana üzerinde mutabık kaldığı yakınlaşma noktaları gelecekte bulunacak bir çözümün çerçevesini oluşturmaktadır. Liderler, ortak açıklamada,  hedeflerinin siyasi eşitliğe dayalı, iki-bölgeli, iki-toplumlu bir federasyon kurmak olduğu ve bu federasyonun, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan eşit olarak kaynaklanacak tek egemenliği olacağı hususunda mutabakata vardılar. Federasyon, eşit statüdeki iki kurucu devletten oluşacak ve taraflardan hiçbiri diğeri üzerinde otorite veya yasal yetki iddiasında bulunmayacaktır.

Yeni seçilen Cumhurbaşkanımız,  Sayın Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, ortak açıklamada öngörüldüğü gibi, yapılandırılmış, sonuç odaklı müzakere sürecine tamamen bağlı olduğunu teyit etmiştir. Kıbrıs Türk tarafı, her iki tarafın güven artırıcı önlemlerle desteklenmiş mevcut yoğunlaştırılmış müzakere sürecine bağlılığını devam ettirmeleri ve gerekli siyasi iradeyi göstermeleri durumunda, çözüme, birkaç yılda değil, birkaç ay içerisinde ulaşılabileceğine içtenlikle inanmaktadır.

Ekselansları,

Yükseköğrenim ve turizmin iki ana ekonomik sektörünü oluşturduğu Kuzey Kıbrıs,   hızla gelişmekte olan bir ülkedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de özellikle yükseköğrenim merkezi ve önemli bir tatil destinasyonu olarak yükselmektedir.

Yükseköğrenim ekonomimizin önemli bir sektörü durumundadır. Bugün Kuzey Kıbrıs’ta 12 üniversite ve yaklaşık 77,000 öğrenci bulunmaktadır. Üniversitelerimizdeki öğrencilerin yaklaşık 42,000’i Türkiye’den, 14,000’i Kuzey Kıbrıs’tan ve 21,000’i de üçüncü ülkelerden gelmektedir. Toplamda,  üniversitelerimizde 112 ülkeden gelen öğrenci ile 65 ülkeden gelen öğretim görevlisi mevcuttur. Bu durum yükseköğrenimimizin uluslararası niteliğinin ve çeşitliliğinin göstergesidir. Memnuniyetle söyleyebilirim ki, çoğu Pakistan, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan olmak üzere yaklaşık 6,000 öğrenci EİT üye ülkelerinden gelmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin ana hedefimiz EİT ülkelerinden üniversitelerimize gelen öğrencilerin sayısını daha da artırmaktır.

Bu bağlamda, üye devletlerin, öğrencilerin yüksek öğrenim tercihlerinde üniversitelerimizi uygun ve tavsiye edilen seçeneklere dahil etmesi yönünde alacağı bir karar bizleri memnun edecektir.

 Ekselansları,

Turizmi, üye devletler yararına araştırılacak ve geliştirilecek bir diğer önemli işbirliği alanı olarak öngören EİT amaçları uyarınca, el değmemiş doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası, eko-turizm fırsatları ve diğer ilgi çekici birçok bölgesi ile ülkemizin EİT üye devletlerinden gelecek kardeşlerimiz için ideal bir tatil destinasyonu olduğuna kesinlikle inanıyoruz.  2014 yılı istatistiklerine göre yaklaşık bir buçuk milyon turist ülkemizi ziyaret etmiştir.

 Ekselansları,

Bizler kuzey Kıbrıs’a yabancı yatırım yapılmasını etkin bir şekilde cesaretlendirmekteyiz ve bu vesileyle, yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve hükümetimiz tarafından sağlanan teşvikler hakkında bilgi almak üzere, üye ülkelerden yatırımcıları ülkemize davet etmek istiyorum. Yatırım fırsatları özellikle turizm sektöründe mevcuttur. Otelcilik ve konferans turizmi, yat turizmi ve marina yapımı benzeri özel ilgi turizmi ülkemizde yabancı iş insanlarını bekleyen sadece birkaç yatırım fırsatından birkaçını teşkil etmektedir. Sağlık turizmi ve tarım-endüstrisi gibi yeni gelişmekte olan alanlar da özel sektör ve yabancı yatırımcılar için cazip yatırım alanları olarak değerlendirilmektedir. Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, hükümetimizin kendilerine destek sağlayacağından emin olabilirler. İlgili bakanlıklarımız, Devlet Planlama Örgütümüz ve Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı, zengin yatırım fırsatları ve sağladığımız teşvikler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyen potansiyel yatırımcı ve iş insanlarının hizmetindedir.

Ülkemizin, geçmişte oldukça başarılı dört EİT etkinliğine ev sahipliği yapmış olduğunu belirtmekten de memnuniyet duymaktayım. Bu etkinlikler, Ağustos 1998’de gerçekleştirilen “Hava Ve Su Kirliliği Denetimi” ve Mayıs 2004’te gerçekleştirilen  “Atık Su Yönetimi Ve Arıtım Teknolojisi” çalıştayları, Nisan 2013’te gerçekleştirilen “1. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üniversiteler Arası Spor Oyunları” ve son olarak Nisan 2015’te gerçekleştirilen  “Turizm Çalıştayı”dır. Bu vesileyle,  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın gelecekteki etkinliklerine Kuzey Kıbrıs’ta ev sahipliği yapmaktan ve hepinizi orada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum.

Sayın Başkan,

Ne yazık ki, geniş kapsamlı izolasyonlar tüm Kıbrıslı Türklerin günlük hayatlarını etkileyen olumsuz bir durum olmaya devam etmekte ve yaşamın her alanında gelişmelerine mani olmaktadır. Adaki iki toplum arasında hayatın her alanında eşitsizliğe neden olan izolasyonun kaldırılması,  olası bir çözümün sürdürülebilirliğine de kuşkusuz katkı sağlayacaktır.

Tüm EİT üye devletlerinin, daha fazla ertelemeden, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılmasına katkıda bulunacak somut adımlar atmalarını umuyor ve bekliyoruz.

Sayın Başkan,

Bu vesileyle, halen devam etmekte olan ve 80 kilometre uzunluğunda sualtı boru hattı ile Türkiye’den Kıbrıs’a içme ve sulama suyu taşıyacak olan su projesinden de bahsetmek istiyorum. Bu senenin sonunda tamamlanacak olan projenin önümüzdeki 50 yıl için gerekli su ihtiyacımızı karşılaması öngörülmektedir. 75 milyon metre küplük miktarın 37 milyon metre küpü sulama amaçlı kullanılacaktır. Böylelikle, çok çeşitli ve miktarda tarım ürünleri üretmemizi sağlayarak, hem tarım sektörümüzün gelişmesine önemli katkıda bulunacak hem de EİT üyeleriyle ticaret yapma potansiyelimizi oldukça artıracaktır.

Sözlerimi tamamlamadan önce, EİT Sekreteryasına bu önemli toplantının başarıyla gerçekleşmesinde göstermiş oldukları çabadan ötürü bir kez daha teşekkür ederim.

Beni dikkatle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. “