Günlük yerel bir gazetede yer alan Anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanına açık hakaret içeren karikatür halkımız arasında infiale neden olmuştur.

Sözkonusu gazeteyi şiddetle kınar, bu zihniyeti lanetliyorum.

Anavatanımızın Cumhurbaşkanına yönelik bu hakaret, esasen Türk milletine yapılmıştır. İfade ve/veya basın özgürlüğü ile hiçbir şekilde bağdaşmayan ve suç teşkil eden bu yayına yönelik cezanın gecikmeden verilmesi gerekmektedir.

Bu tür yayınların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla gazetecilik meslek örgütlerini göreve davet ediyorum.