Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 40 milyon 938 bin 20 TL olarak öngörülen Dışişleri Bakanlığı bütçesini, 100 bin TL’lik artışla 41 milyon 38 bin 20 TL olarak onayladı.
Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonda yer alan komite toplantısına, Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile bakanlık yetkilileri de katıldı. Komite Başkanı Birikim Özgür başkanlığında gerçekleştirilen bütçe görüşmesinde, Dışişleri Bakanlığı bütçesi oyçokluğu ile kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Nami komite toplantısında yaptığı açıklamada yapılan yapıcı eleştirilere teşekkür ederek, müzakere sürecinin dışişleri bakanlığının asli görevlerinden olduğunu belirterek, gelişmeleri her zaman halkla paylaştıklarını ancak hiçbir zaman 3 ay sonra çözüm olacak söylemini kullanmadıklarını belirtti.
Liderler açıklamasının tarihi bir gelişme olduğunu söylediğini, bunun önşartının siyasi irade olduğunu ifade ettiklerini dile getiren Nami, sürecin içinde kendi kontrollerinde olmayan hususlar olduğunu anlattı.
İslam İşbirliği Teşkilatı’yla artan iletişim ile ülkeye İslam ülkelerinden gelen öğrenci sayısının arttığını anlatan Nami, dış temsilciliklerin ciddi maddi sıkıntıları olduğunu kaydetti.
Rumların lobi gücünün yurt dışında yaşayan nüfusu iyi kullanmalarından da kaynaklandığını söyleyen Nami, bu konuda da çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.
Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili sıkıntıların çözülmesi için finansal kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda Türkiye ile görüştüklerini de anlatan Nami, doğal gaz konusunda yurt dışı temaslarında ikili toplantılar yaptıklarını belirtti.
Nami, tutarlı politikalar ve birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı.
Ülkenin dış kaynak ihtiyacıyla ilgili Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Bankası ile görüştüklerini, Avrupa Kalkınma Bankası’nın Kıbrıs için ayırdığı bütçenin bir bölümünün Kuzey Kıbrıs için kullanılmasıyla ilgili fikir birliğine vardıklarını kaydeden Nami, bu konuda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Yeni personel istihdamı için çalışma yapılacağını da ifade eden Nami, yurt dışı seyahatlarının artması nedeniyle ek bütçe talebinde bulundu.
Pek çok konuda ek yatırımlara ihtiyaç duyduklarını ancak öncelikler belirleyerek ilerlemeye çalıştıklarını anlatan Nami, dışişleri bakanlığının kendine göre bir politika uygulamadığını, ilgili taraflarla da görüştüklerini ifade etti.
Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün “buzluğa” konduğunu söyleyen Nami, konunun AP’de olduğunu ve parlamentonun bu yılki gündemine alındığını söyledi.
Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilgili sıkıntıların çözülmesi için de çalışmaya devam ettiklerini belirten Nami, Kıbrıs Türk ticari araçlarının güneye geçebilmesi için ciddi bir çaba gösterdiklerini belirtti.
Adresle ilgili mali yardım tüzüğü önşartlarını bertaraf edip kuzeyde adres verilmesini sağladıklarını dile getiren Nami, son bir projede güneyden adres verilmesi şartı konsa da bu konudaki mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.
Hiçbir siyasi partinin “ne olursa olsun çözüm olsun” görüşünde olmadığını ifade eden Nami, “Öyle olsa kimse bu kadar büyük mücadeleler vermezdi” dedi.
“Cumhurbaşkanı konuşmadığı halde Dışişleri Bakanı toprak konuştu” söyleminin de gerçekleri yansıtmadığını belirten Nami, toprak konusunun müzakerelerin sonunda en son ele alınacağını belirtti.
Roaming konusundaki gelişmeleri de anlatan Nami, Rum tarafının roaming kelimesine karşı olduğunu, bu nedenle enterkonnekte kelimesinin kullanılmasına karar verildiğini ancak Rumların başka itirazlar ortaya koyarak süreci duraklattığını anlattı.
Nami hellim konusundaki sürecin de devam ettiğini ifade etti.

15  madde