Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs meselesinin özünü oluşturan statü sorununu ortadan kaldırmak ve kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını mümkün kılmak amacıyla, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidini öngören ve gerçekçi bir vizyona dayanan Kıbrıs politikasını kararlılıkla sürdürmektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adadaki iki Halkın Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından karşılıklı ve eşit bir şekilde yararlanabilmesi için Doğu Akdeniz’in bir işbirliği alanına çevrilmesini desteklemektedir. Bu nedenle de bugüne kadar hidrokarbon kaynaklarından eşit bir şekilde yararlanılmasını içeren yapıcı öneriler ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk tarafının yapmış olduğu Temmuz 2019 tarihli kapsamlı ve yapıcı öneri ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC’nin iştirakini de içeren, bölgesel bir enerji konferansının toplanmasını öngören önerilerinin de hala masada olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.
Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının özellikle Avrupa’ya taşınabilmesi için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yabancı ülke yetkililerinin yapmış oldukları öneriler ve açıklamalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni vizyonunu dikkate almaları, önerilerinin kabul edilebilir olması açısından önem arz etmektedir. Aksi halde, mevcut gerçekler ile bağdaşmayan önerilerin başarıya ulaşmasının gerçekçi olmadığı gözönünde bulundurulmalıdır.
KKTC’nin egemen eşitliğinin kabulünü temel alan yeni vizyonu ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin üniter bir devleti öngören politikalarının birbirinden farklı olduklarının ve bu farklı duruşlarından taviz vermeyeceklerinin uluslararası toplum tarafından artık anlaşılması ve Kıbrıs konusundaki yaklaşımın bu gerçek ışığında yeniden formüle edilmesi gerekmektedir.
İyi niyetli ve gerçekçi yaklaşım budur. Eski ve başarısızlığı yıllardır kanıtlanmış politikalarla boşa harcayacak zamanımız yoktur. Güven Artırıcı Önlemler diye suni gündem yaratarak Rumların “Devlet” bizim de “o devletin bir toplumu” olarak algılanmamızı sağlamaya yönelik sinsi senaryolara da zaten karnımız toktur.