Rum tarafınca bazı polis karakolu ve kara sınır kapılarında yapılacak tadilat gerekçesiyle, önce, Lokmacı kara sınır kapısının 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde ( her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacağı, ardında da söz konusu tadilatın ileriki bir tarihe ertelendiği Bakanlığımızca duyurulmuştu.

Rum yetkililerin makamlarımıza verdiği yeni bilgiye göre, Lokmacı kara sınır kapısı tadilat nedeniyle 9 Kasım 2021 Salı günü saat 11.00’den, 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 11.00’e kadar giriş ve çıkışlara kapalı olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.