Yaklaşan Kıbrıs Rum liderlik seçimlerinin etkisiyle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıslı Türklerin meşru haklarını gözardı ederek tek yanlı adımlar atma girişimlerini hızlandırmakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin gerçekleştirmekte olduğu GKRY ziyareti çerçevesinde imzalanan ikili anlaşmaların yanısıra bugün gerçekleştirilecek olan GKRY-Mısır-Yunanistan üçlü görüşmesi neticesinde ortaya çıkacak olan işbirliği anlaşmalarının Kıbrıslı Türkleri hiçbir şekilde bağlamadığı gibi tarafımızca yok hükmünde sayılacağını ifade etmek isteriz.
Gerek GKRY, gerekse Mısır’ın mevcut yönetimlerinin meşru süreçler yerine, gasp ve darbe yollarıyla göreve geldikleri gözönünde bulundurulduğunda, özellikle Ada etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde meşru hak iddia ediyor olmalarını hayretle karşılıyoruz. Sözkonusu kaynaklar üzerinde Kıbrıslı Türklerin eşit ve yadsınamaz hakları bulunduğunu bu vesileyle yinelerken, enerji konusunda atılacak herhangi bir adımın Kıbrıs Türk tarafının gıyabında atılamayacağını vurgular, Anavatan Türkiye ile birlikte bölgede hak ve menfaatlerimizin korunduğu mukabil adımların atılmakta olduğunu hatırlatmayı bir sorumluluk biliriz.
İkili görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında Rum lider Anastasiadis’in, Mısır ve Güney Kıbrıs arasında Akdeniz bölgesinde enerji konusundaki işbirliğinin yasal dayanağı olduğu yönündeki iddiasının, yapılan gayrimeşru çalışmalara meşruiyet kazandırma çabasından öte olmadığı ve bunun yalnızca gaspçı zihniyetlerinin bir uzantısı olduğu aşikardır. Hal böyle iken, Ada’da ve bölge genelinde, Kıbrıs Türkü ve Anavatan Türkiye’yi dışlayarak ittifaklar kurma çabalarının sonuç vermesinin mümkün olmayacağının altını çizmek isteriz.
Basın açıklamasında ayrıca, Rum lider Anastasiadis’in geçtiğimiz aylarda İsviçre’nin Crans-Montana kentinde gerçekleşen yarım asırlık Kıbrıs müzakere sürecinin çökme sebebini Türkiye’nin garantilerle ilgili duruşuna atfetmesinin, gerçeklerle yakından uzaktan bağdaşmadığını daha önce de defaten ifade etmiş olduğumuz üzere, bu vesileyle de yinelemek, sürecin çöküşünün yegâne sebebinin Kıbrıs Rum tarafının süregelen uzlaşmaz tutumu çerçevesinde siyasal eşitlik temelinde Kıbrıslı Türklerle güç paylaşımı içeren herhangi bir anlaşmaya varmayı reddetmelerinden kaynaklandığını hatırlatmak isteriz.

21 Kasım 2017
Lefkoşa.