Kıbrıs Rum tarafının ara bölgedeki sivil ve askeri ihlallerinin giderek arttığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün ise bu ihlallere karşı kayıtsız kaldığı görülmektedir.

Bir süre önce Rum tarafı Derinya’daki ara bölgede, ara bölgenin statüsünü ihlal ederek, bir sinema inşa etmiştir. BMBG’nin bu ihlali protesto etmekten kaçınması kabul edilemezdir. Benzer şekilde, ara bölgeyi ihlal ederek, askeri avantaj kazanmayı hedefleyerek, 35 tanesi ara bölgede olmak üzere sınır hattı boyunca 233 tane portatif beton mevzi de yerleştirmiştir. BMBG ağır silah mevzilerinin kaldırılmasına yönelik olarak herhangi bir çağrıda bulunmaktan imtina etmeye devam etmektedir.

Rum tarafının ara bölge ihlalleri bunlarla sınırlı kalmamış, ara bölge içerisine dikenli tel de inşa etmiştir. 11 Kasım 2021 tarihinde Ledra Palas Otelinin batı yönünde, ara bölge içerisinde bulunan BMBG devriye yolunda, BMBG askerleri ile Rum sivil şahısların birlikte inceleme yaptıkları görülmüştür. Rum tarafının bu bölgeye adliye binası inşa etmeyi planladığı bilinmektedir. KKTC’nin böyle bir inşaatın yapılmasına şiddetle karşı çıktığı bilinmektedir.

KKTC’nin gerek ara bölge, gerek Ada’nın tümünde gerekse bölgemizi ilgilendiren meselelerde istikrar ve huzurun sürdürülmesi amacıyla Kıbrıs Rum tarafı ile her türlü işbirliğini tesis etmeye hazır olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

BMBG’nin Kıbrıs Rum tarafına müsamaha gösteren yaklaşımının Rum tarafının ara bölgedeki ihlallerini artıracağı ve bu ihlallerinin tarafımızca mütekabiliyet çerçevesinde değerlendirileceği BMBG yetkililerine defalarca vurgulanmıştır.