Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı’nın 25 Kasım 2014 tarihinde Yunan ve Mısırlı muhatapları ile Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında bir ortak açıklama yaptıkları bilinmektedir. GKRY’nin Kıbrıs Türk halkının temsil edilmediği bir platformda atmakta olduğu bu adımlar ve devam eden tek yanlı girişimleri Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkının hidrokarbon kaynaklarındaki eşit ve asli haklarını gözardı etmekten vazgeçmediğini ve bu hususu gerekçe göstererek terk etmiş olduğu müzakerelerin yeniden başlamasını öncelikleri arasında görmediğini düşündürmektedir.

Kıbrıs Adası’nın iki eşit ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının Ada’nın deniz yetki alanındaki mevcut doğal kaynaklarında eşit ve asli hakları bulunduğunun, ayrıca hidrokarbon kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ve işletilmesine ilişkin tüm kararların alınmasında Rum liderliği kadar söz sahibi olduğunun bir kez daha vurgulanmasında yarar görmekteyiz.

Ada çevresinde bulunan ve her iki halkın ortak malı olan doğal kaynakların değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların, kapsamlı bir çözüme ulaşana kadar tek yanlı girişimler yerine, Kıbrıs Türk tarafının halen geçerli olan 2011 ve 2012 yıllarındaki önerileri temelinde bir işbirliği çerçevesinde yürütülmesinin en doğru yol olduğu kanaatindeyiz. Bu hedef doğrultusunda, Kıbrıs Türk tarafı olarak beklentimiz Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadar sağlanan ilerlemelere saygı duyarak 11 Şubat 2014 tarihinde iki liderin üzerinde mutabık kaldığı ortak açıklama metninde de ifade edildiği şekilde yapılandırılmış müzakerelere süratle ve herhangi bir önkoşul olmadan yeniden başlaması olmaya devam etmektedir.