Beyarmudu Belediyesi, belediye sınırları içerisinde olan bölgelerdeki vatandaşlarımıza, su, altyapı ve diğer hayati belediye hizmetlerini sağlamaktadır. Beyarmudu Belediyesi, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi içerisinde yaşayan vatandaşlarımız dahil bu hizmetlerini uzun yıllardan beri vermektedir. Hizmetlerini eksiksiz sürdürebilmesini teminen anılan Belediyemizin Belediye Başkanı belediye sınırları içerisinde bulunan futbol sahasına su temini için İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi’nden aldığı sözlü onaya istinaden, 40 metrelik su hattı döşemiştir. Ancak, 12 Temmuz 2021 tarihinde insani maksatlarla inşa edilen sadece 40 metre uzunluğunda olan su hattının İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi tarafından söküldüğü öğrenilmiştir. En temel hayati ihtiyaç olan suyun belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılması için inşa edilen hattın İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimince sökülmesinin herhangi bir izahının olamayacağı aşikardır. İngiliz Egemen Üsler Yönetimi’nin bu davranışını en güçlü ifadelerle protesto ederiz.

Pandemi süresince, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi, Rum tarafının uyguladığı Kovid-19 önlemlerinin aynısını İngiliz Egemen Üsler Bölgesi içerisinde de uygulayarak, başta Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın hareket özgürlüğünü kısıtlamaktan da geri durmamıştı. Kıbrıs Türk tarafının diplomatik yollar kullanılarak defaten yaptığı tüm uyarılarına ve diğer başka seçenekler olmasına karşın, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi’nin Pile ve Beyarmudu’nda yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını zorlaştırmak pahasına,  Güney Kıbrıs’ın uygulamış olduğu Kovid-19 önlemlerini birebir aynı şekilde uygulaması da ayrıca manidardır. İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi’nin ayrıca, Pile’de bulunan Kıbrıslı Türk esnafın işyerlerinde satmak için ülkemizden temin ettiği malların geçişini de son zamanlarda engellemekte olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Bu çerçevede, Beyarmudu’nda yaşayan vatandaşlarımıza kendi yerel yönetimi tarafından hizmet götürülmesine dahi tahammül edemeyen İngiliz Egemen Üsler Bölgesi Yönetimi’nin izlediği tutumu şiddetle kınarız.