Bilindiği üzere, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Dışişleri Dairesi’ne 20 kişilik 3. Derece 3. Sekreter istihdamı için münhal açılmıştır.

Ancak KHK tarafından alınan  müracaatlar  uyarınca sınava çağrılması belirlenen adayların seçimi ile ilgili yaşanan süreç Dışişleri Bakanlığımız açısından sıkıntı yaratan bir sürece dönüşmüştür.

KHK tarafından Bakanlığımıza  yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca; açılan münhale yapılan 94 müracaattan  74’ünün  KHK tarafından reddedildiği iletilmiştir.

Bu çerçevede 20 kişilik münhal mevkisi için sadece 20 kişinin sınava çağrılacağı öğrenilmiştir. Bu durum kuşkulara neden olmuş, vatandaşlarımız arasında çeşitli yorumlara yol açmıştır.

Hal böyle olunca, KHK tarafından münhal başvurularının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmediği yönünde kamuoyunda oluşan  düşünce Bakanlığımız tarafından da paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda kamuoyunda oluşan   bu düşünce dikkate alınarak Bakanlık olarak KHK’dan beklentimiz; münhale başvuru yapan adaylara ilişkin değerlendirmenin    titizlikle ve dikkatli bir şekilde tekrardan yapılmasıdır.