1. Dış Temsilciliklerimiz tarafından onaylanan tüm evrakların imza veya mühürleri Bakanlığımız tarafından tasdik edilmektedir.
  2. Ülkemizde yetkili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışında kullanılmak üzere düzenlenen evraklar ve/veya tercümeleri Bakanlığımızca tasdik edilmektedir.
  3. Tasdik işlemi için tasdiklenecek evrakla birlikte başvuru yapılması yeterlidir. İlave herhangi bir belge talep edilmemektedir.
  4. Tasdik işlemleri mesai saatleri içinde yapılmaktadır.

Buna göre,

Pazartesi-Cuma :        09:00 ~ 12:00 ~ 13:30 ~15:30
Perşembe :  09:00 ~ 12:00 ~ 13:30 ~16:30
  1. Bakanlığımıza yapılan tasdik başvuruları, ilave araştırmaya gerek duyulmaması halinde, aynı gün sonuçlandırılmaktadır.