Suriye’de yaşanmakta olan iç savaş ve diğer bölge ülkelerindeki iç sorunlar nedeniyle yaşam güvenceleri bulunmayan mültecilerin ülkelerinden göç etmeleri ve bu göç esnasında yaşananlar Bakanlığımızın da yakından takip etmekte olduğu son derece üzüntü ve endişe verici olaylardır. Bölgedeki çatışma ortamı nedeniyle ortaya çıkan bu göç sorununun yalnızca bölgenin barışla birlikte istikrar ortamına kavuşmasıyla çözümleneceği de açık bir gerçektir.

Mevcut sorunlar nedeniyle Avrupa’ya göç eden mültecilerin bazı ülkelerde maruz kaldıkları muamele ve en temel yaşam koşullarının dahi sağlanmadığı durumlara ilişkin uluslararası basına yansıyan haberler bizleri ciddi şekilde endişelendirdiğinden her ülkenin bu insancıl konuda üstüne düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesini bekliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa’ya göç etmek üzere ülkemize başvuran mültecilere mevcut kısıtlı imkanları dahilinde gerekli kolaylığı sağlamak için azami gayret göstermektedir. Bakanlığımız, bu insancıl konuda Ada’da bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yakın işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte, faaliyetlerini yakından takip ettiğimiz ilgili Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarının konuya gösterdiği hassasiyet ise takdire şayandır.

Mülteciler ile ilgili yasal düzenlemeler öngören yasa Hükümetimizin gündeminde olup, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ülkemiz mültecilerle ilgili konularda daha etkin bir politika izleyecektir.

Bu hassas ve insancıl sorunun bir an önce çözümlenmesi için esas ihtiyaç, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasıdır. Kalıcı barışa ulaşılamadığı müddetçe bu coğrafyada istikrarın sağlanması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, bölge insanının kendi ülkelerinde barış ve huzura kavuşması için uluslararası camianın büyük trajedilere yol açan çatışmaların sonlanması yönünde acil somut adımlar atması gerektiği inancındayız.