Enformasyon Logo

Maliye Bakanı Zeren Mungan, iki yıllık görevinde Maliye’yi iyi bir noktaya getirdiğini ve iki yıllık görevini tamamladığını açıkladı.
Göreve geldiklerinde devlet bütçesinin açık veren yapıdan iki yılın sonunda fazla veren yapıya dönüştüğünü dile getiren Mungan, birçok yasa çalışması yaptıklarını, bazı yasaların Meclis’ten geçtiğini fakat daha geçmesi gereken çok önemli yasaların da Meclis’te beklediğini söyledi.
Bakan Mungan, kamu maliyesinin sürdürülebilir disiplinli bir noktaya getirildiğini ifade ederek, “2016-2018 ekonomik programında ekonomik büyüme odaklı, kamu cari giderlerinde tasarruf ve bütçe disiplininin sürdüğü, kayıt dışı ekonominin kayda alınma sürecinin devam ettiği bir dönem ihtiyacı önümüzde durmaktadır” dedi.
Çalışmaların, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması, bütçe disiplini ve tasarrufu ile yerel gelirlerin geliştirilmesi yaklaşımıyla yürütüldüğüne dikkat çeken Mungan, Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerde yapılan çalışmaları ana başlıklarıyla anlattı.
Türkiye Cumhuriyeti’nden aktarılan kaynakların daha büyük bir bölümünün reel sektörün gelişmesi ve ekonomik büyüme amacıyla kullanılmasının TC ile ilişkileri daha düzeyli hale getireceğini dile getiren Mungan, sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi ve ekonomik kalkınma sürecinin Kıbrıs’ta çözüm sonrası AB ve IMF gibi kurumlarla da sorunsuz ilişkilerin kurulmasını sağlayacağını belirtti.