Kıbrıs Rum tarafı geçiş kapılarının yakınlarına, sivillerin yoğun olarak kullandığı noktalara portatif ağır silah mevzileri yerleştirmeye başladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’dan yeni yerleştirilen Rum mevzilerinin derhal kaldırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletlere mektup.

Rum tarafı Ada’da gerginliği artırmaya yönelik faaliyetleri doğrultusunda yürüttüğü provokatif eylemlerine bir yenisini ekledi. Rum tarafının bu hareketlerine son dönemde temas hattı gerisinde sürdürdüğü askeri amaçlı tahkimat çalışmaları da eklenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, Yeşilırmak Kara Sınır Kapısı yakınlarında, üstelik her iki taraftan sivillerin de yoğun olarak kullandıkları bir noktaya, Rum tarafınca yakın bir süre önce güçlendirilmiş betondan yapıldıkları anlaşılan 2 adet portatif ağır silah mevzisi yerleştirilmiştir. Yine benzer bir askeri yapının da Mansura yakınlarında, Erenköy yolu üzerine yerleştirildiği tespit edilmiştir. Bu yol bilindiği üzere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Erenköy Bölüğü’nün ikmal güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Rum tarafının pandemi bahanesiyle Erenköy’deki birliğimize ikmal faaliyetimizi Yeşilırmak Mutabakatı’na aykırı bir şekilde yaklaşık 4 ay boyunca engellediği bir dönemde bölgede başka noktalarda da askeri avantaj elde etmeye yönelik tahkimatlar yapmış olabileceği değerlendirilmekte ve konu araştırılmaktadır.

Rum tarafının bu faaliyetlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve askeri statükonun net ihlali anlamına geldiği, tehditkâr bir hareket olarak kabul edildiği, bölgeden geçiş yapan sivillerin yaşamını tehdit ettiği ve bahsigeçen askeri yapıların bölgeden derhal kaldırılması gerektiği Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’a aktarılmış, ayrıca konuya ilişkin olarak BM Barış Operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’ya da yine Bakan Özersay imzalı bir mektup gönderilmiştir.

2  madde