Enformasyon Logo

Sağlık Bakanlığı, İsviçre Sağlık Turizmi ve Eğitim Hizmetleri A.Ş ve İsviçre Türk Hekimleri Sağlık Çalışanları Birliği’yle sağlık turizmi alanında işbirliği stratejisi geliştirerek, bu stratejinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, ayrıca, sağlık alanında Avrupa’da yaşanan değişim ve gelişimin KKTC’ye aktarılması konusunda işbirliği yapmak maksadıyla birer ön protokol imzaladı.

Bakanlık adına Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, İsviçre Sağlık Turizmi ve Eğitim Hizmetleri A.Ş adınaysa Dr. Cankut Yüksel ile Sema Yüksel tarafından imzalanan ön protokolde, KKTC’deki sağlık turizmi ile alternatif turizm alanlarının geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar yapma hedefleniyor.

İmzalanan ön protokoldeki bir başka hedefse, sağlık alanında Avrupa’da yaşanan değişim ve gelişimin KKTC’ye aktarılması konusunda işbirliği yapmak.

Bu maksatla, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar, ortak komite kurarak işbirliği protokolünü hazırlamak üzere, müzakerelerde bulunmaya yönelik çalışma başlatılması konusunda görüş birliğine vardı.