SÖZLEŞMELİ PERSONEL MÜNHALİ

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapmak üzere bir adet Mütercim/Tercüman sözleşmeli personel ve Bakanlığa bağlı Dışişleri Dairesi Protokol Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere bir adet sözleşmeli personel (toplam 2 adet sözleşmeli personel) istihdam edilecektir.
Yetki talebi 7 ay önce yapılan ancak geç sonuçlanmasına bağlı olarak münhallere başvurular, istenen belgelerle birlikte başvuru formundaki bilgiler eksiksiz doldurularak en geç 7 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14.30’a kadar Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylar Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda 7 Ağustos 2020 Cuma günü saat 15.30’da mülakata alınacaktır.

Bakanlık gerekli görmesi halinde herhangi bir istihdam yapmadan münhali kapatabilir.

HER İKİ MÜNHALDE ARANAN GENEL KOŞULLAR:
1- KKTC Vatandaşı olmak;
2- Erkek adaylar içi Yurt ödevi (Mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;
3- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;
4- Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;
5- Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevden uzaklaştırılmamış olmak.

A- PROTOKOL SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Aranan Nitelikler:
1- Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun tören, etkinlik yönetimi ve protokol konuları ile ilgili doğrudan ilişkili lisans diplomasına sahip olmak;
2- Resmi Kurumlarda törenler ile ilgili deneyime sahip olmak avantaj sayılacaktır (belge sunulacak);
3- Devlette veya özel sektörde etkinlik veya organizasyon düzenlenmesinde görev almak avantaj sayılacaktır (belge sunulacak).

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1- Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda Protokol Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesinde Amirlerine yardımcı olmak;
2- Milli Bayramlarda ve törenlerde protokol işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak;
3- Devlet Protokolüne dahil olan kişilerin protokol kurallarına uygun olarak karşılanması ve uğurlanması ile ilgili görevleri yerine getirmek;
4- Görevlendirilmesi halinde Devlet konuklarına mihmandarlık yapmak;
5- Davet ve Resmi yemeklerde oturma düzenini planlamak ve davetiyeleri göndermek;
6- Konusu ile ilgili olarak amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek; ve
7- Görevlerin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumlu olmak

B- MÜTERCİM/TERCÜMAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Aranan Nitelikler:

1- Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun Fransız Dili Edebiyatı ile ilgili doğrudan ilişkili veya Fransızca mütercim tercümanlık bölümünden lisans diplomasına sahip olmak;
2- Dış politika ve/veya Tanıtma Enformasyon alanlarında iş tecrübesine sahip olmak (belge sunulacak),
3- Resmi kurumlarda mütercim/tercüman olarak iş/staj tecrübesine sahip olmak avantaj sayılacaktır (belge sunulacak);
4- İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1- Fransızca haberlerin çevirisini yapmak;
2- Bakanlığın duyurularını Fransızcaya çevirip yayınlanmasını sağlamak;
3- Uluslararası Fransızca yayınlanan haberleri Türkçeye çevirip Bakanlığa bilgi notu hazırlamak;
4- Yabancılarla yapılan temaslarda tercümanlık yapmak;
5- Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek; ve
6- Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumlu olmak.

HER İKİ BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER:

1- Başvuru Formu,
2- KKTC kimlik kartı (Aslı görülmek üzere, fotokopisi),
3- Sabıka kayıt belgesi (Aslı),
4- Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi (Aslı görülmek üzere, fotokopisi),
5- Adayların Aranan Niteliklerinde İstenilen Belgeler (Aslı görülmek üzere, fotokopisi),
6- Diploma (Aslı görülmek üzere, fotokopisi).

Protokol Basvuru Formu
Fransizca Basvuru Formu