Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Staj Başvurusu

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bulunan Dışişleri Dairesi, Tanıtma Dairesi, Enformasyon Dairesi ve Yurtdışı Uygulama Birimleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerine staj imkânı tanımaktadır.

Başvuru Şartları:
Staj programına başvurabilmek için aşağıda yazılı olan bütün şartlara haiz olmak gerekmektedir.
• KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• Lisans (en az 2. yılını tamamlamış olmak) veya lisansüstü öğrencisi olmak
• Üniversitelerin Basın-Yayın, Gazetecilik, Sosyal, Siyasal, İdari Bilimler ve Yabancı Dil konularında eğitim veren bir fakültesinde öğrenim görüyor olmak
• Öğrenim gördükleri fakültede zorunlu staj şartı bulunması
• Başvuru belgelerini ibraz etmek

Başvuru Belgeleri:
• Başvuru formu
• Öğrenci belgesi
• Zorunlu staj olduğuna dair Fakülte ’den yazı
• Kimlik kartı fotokopisi
• Sabıka kayıt/Adli sicil belgesi

Başvuru Yolu:
a)Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığında Staj Yapacak Olanlar:
Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı internet sayfası üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında adayların, başvuru belgelerini e-posta ekinde iletmeleri yeterli olacaktır.

b)Yurtdışı Uygulama Birimlerinde Staj Yapacak Olanlar:
Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını ilgili Yurtdışı Uygulama Birimi’ne şahsen yapmaları gerekmektedir.

Kabul edilen adaylar, yedi iş günü içerisinde bilgilendirilecektir.

Staj Başvuru Formu’nu aşağıdan indirebilirsiniz.

Staj Başvuru Formu (Word) / Staj Başvuru Formu (PDF)

Online Başvuru Formu