Enformasyon Logo

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma” Ankara’da imzalandı.
Anlaşmaya Başbakan Ömer Soyer Kalyoncu ile Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu imza koydu.
Anlaşmanın amacı, “temin edilen suyun etkin ve verimli bir şekilde yönetimi ve işletilmesinin sağlanarak, KKTC’nin içme-kullanma suyu, zirai sulama suyu ve atık su arıtma ihtiyacının, uluslararası standartlar ve çevreye saygı esasları temelinde karşılanmasını sağlayacak hukuki bir çerçeve oluşturma” olarak ifade ediliyor.
Anlaşmanın imzalanmasının ardından Başbakan Ömer Kalyoncu ile Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Ömer Kalyoncu konuşmasında, suyun iki ülke ilişkilerinde yeni dönem açmasını, ekonomik ilişkiler yanında barış, istikrar ve karşılıklı yarar işlevi görmesini diledi.
Kalyoncu, Kıbrıs’ta barış ve kalıcı çözüm arayışlarında önemli mesafeler kat edilen bir dönemde bulunulduğunu belirterek, müzakerelerin olumlu devam ettiğini, su projesinin kurulacak federal cumhuriyette Kıbrıs Türk tarafı açısından da hayati değer taşıdığını söyledi.
Davutoğlu da konuşmasında, Kıbrıs adasına ulaşan bir su inşallah barış olduğunda bütün Kıbrıs’a sadece Türklere değil Rumlara da yaşam suyu olacaktır. Bunu büyük bir barışın ilk adımı olarak zikrettik” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Kalyoncu, bir soru üzerine AKEL’in “Türkiye’yle bir anlaşma bizi bağlamaz, böyle bir anlaşmayı ancak federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti imzalayabilir” yönündeki açıklamasını da yorumladı.
Davutoğlu, “Zaten bizim tanımadığımız bir ülkenin yorumu da bizi bağlamaz, böyle demek icap eder, bu zihniyeti yansıtır” dedi. Kalyoncu da aynı soruyu yanıtlarken, Kıbrıs’ın güneyinin ve kuzeyinin de yaptığı anlaşmaların federal cumhuriyet oluşturulurken bir bir alt alta yazılacağını ve geçerli olacağını belirterek, AKEL’in bu konudaki açıklamayı yaparken bunu unuttuğunu söyledi.