Üniversitelere Yeni Kayıt Yaptıracak Olan Öğrencilerin Sırasıyla Takip Etmesi Gereken İşlemler

1)T.C. Yabancı Kimlik Numarası Alınması

a- Ankara Valiliği/Ulus

  • 1 adet fotoğraf,
  • KKTC Kimlik Kartı, (Noter veya Büyükelçiliğimizden onaylı bir suret)
  • Form A (Valilikçe verilecek formda ikamet adresi gerekecektir.)

b- İlçe Nüfus Müdürlüğü (Kişinin adresine göre bağlı bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne yönlendirilir. Örn. Çankaya,Yenimahalle,Keçiören v.s.)

  • Valilikten alınan yazı,
  • Adres (Muhtardan alınan ikamet belgesi veya beyan ettiği ikamet adresinde kendisi oturuyorsa adına bir fatura istenir veya ikamet adresi başkasına aitse o kişi ve faturası ile birlikte gidilmesi gerekebilir. Yurtta kalınıyorsa yurt yönetimince yurtta kalındığına dair hazırlanan belge)

2)Üniversiteye Kayıt Ve Öğrenci Belgesinin Alınması

  • KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan temin edilecek liste uyarınca hazırlanacak tüm evraklarla birlikte kayıt yapılacak Üniversiteye kayıt tarihlerinde başvuru yapılıp, öğrenci belgesi alınacaktır.

3) Genel Sağlık Sigortasına Başvuru

  • 29 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla, sigorta tescil işlemleri öğrencinin isteğine bağlı olacak şekilde değiştirilmiştir. Üniversiteler sigorta tescil işlemleri ile ilgili hiçbir işlem yapmamaktadır. Sözkonusu uygulamaya göre, Üniversite öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortası yaptırabilmesi için, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (Örneğin 15 Eylülde kayıt yaptırmışsa 15 Aralığa kadar) öğrenci belgeleri ile birlikte öğrenim gördükleri Üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
  • Kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sigorta tescil işlemi yaptırmayan öğrencilerin 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin 7. fıkrasına göre öğrenimleri boyunca bir daha Genel Sağlık Sigortalısı olmaları mümkün olmayacaktır.
  • Türkiye sağlık sisteminden en iyi ve hesaplı şekilde yararlanılmasını teminen, öğrencilerin sigorta tescili yaptırmaları önerilmektedir.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için Eğitim Ataşeliğimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
Tel: 0312 446 32 21
e-mail: info@kktcbe.org.tr, m.uzumcuoglu@kktcbe.org.tr