Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Suriye’deki son gelişmeler ışığında bölgedeki çatışmaların nedenlerini ve sonuçlarını değişik yönleriyle inceleyen “Suriye: Çözüm ya da Kaos” başlıklı alan analizi raporu, Dışişleri Bakanı Emine Çolak’a ve bakanlık personeline sunuldu.
Sunumu Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü danışmanı ve raporun yazarı Ercan Çitlioğlu yaptı.
Dışişleri Bakanlığı konferans salonunda yer alan sunuma Dışişleri Bakanı Emine Çolak ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş’ın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Kemal Köprülü, YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nur Köprülü, Yrd. Doç. Dr. Ali Dayıoğlu ile Dışişleri Bakanlığı daire müdürleri, müdür yardımcıları ve personeli katıldı.
Çitlioğlu, Suriye’de ve bölgedeki gelişmelerin Kıbrıs’ı da yakından ilgilendirdiğini vurguladı.
Sunumunda bölgedeki genel siyasi ekonomik ve askeri gelişmeler ışığında ülke içindeki ve dışındaki aktörler arasındaki dengeleri, dinamikleri ve çatışma alanlarını irdeleyen Ercan Çitlioğlu, bölgedeki gelişmelerin yalnızca bölgeyle sınırlı olmadığını ve Suriye krizi incelenirken bölgede etkin olma mücadelesi veren bu aktörlerin diğer bölgelerdeki dengelerinin, çatışma ve uzlaşı alanlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.