Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis, Sırbistan Dışişleri Bakanı’nın GKRY’ye ahiren gerçekleştirdiği ziyareti esnasında Anavatan Türkiye’ye karşı kullandığı ifadeler kabul edilemezdir.

Doğu Akdeniz’deki gerilimin yegâne nedeni GKRY’nin tek yanlı tasarruflarla yürüttüğü faaliyetlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti, meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla bu tek yanlı eylemler karşısında muadil adımlar atmaktadır ve atmaya devam edecektir. KKTC ve Türkiye, Doğu Akdeniz’de huzur ve istikrarı sağlamak için açılımlar yaparak yapıcı öneriler sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki son önerilerinin mürekkebi henüz kurumamıştır. Yapıcı olmamızın zayıflık olarak algılanmaması gerektiğinin de altını çizmekte fayda görüyoruz.

Sayın Kasulidis’e ayrıca hatırlatmak isteriz; Kapalı Maraş KKTC toprağıdır ve bu toprak parçasına ilişkin karar verme yetkisi de KKTC’ne aittir.

Sırbistan Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs Türk Halkının varlığını inkâr edip sadece GKRY Dışişleri Bakanı ile görüşerek Kıbrıs konusunda Rum tarafının bilinen görüşlerine arka çıkmasının ahlaki bir değeri yoktur. Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde yürütülen tüm müzakere süreçlerinin Rum tarafınca defalarca reddedildiğini ve bu zeminde müzakere süreçlerinin artık son bulduğunu bildiğini ümit ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adadaki iki Devletin egemen eşitlikleri ile eşit uluslararası statülerine dayanan önerisinin kabul görmesi adadaki gerçekler ile uyumlu bir anlaşmanın yolunu açacaktır. Ancak bu sayede taraflara, özgürce müzakere edilmiş ve karşılıklı kabul edilebilir yeni bir zemin sunulmuş olacak ve sadece adadaki iki Halkla değil, Doğu Akdeniz bölgesinin refah ve istikrarına da katkı sağlanacaktır.